Obnovu lesa nemůžeme nechat jen na přírodě

Jaro je v plném proudu a s ním i zalesňování v Městských lesích Znojmo. Letos na jaře vysázíme 200 tisíc stromků na ploše rovnající se přibližně 30 znojemským fotbalovým stadionům.  Sází se převážně dub letní a zimní (49%), borovice lesní (35%), smrk ztepilý (9%) a...

Zásahy v Gránickém údolí

Milí návštěvníci Gránického údolí, jak jste si jistě všimli, na počátku měsíce března tohoto roku započaly v lesoparku těžební práce. Dělníci s pilami, vyvolávají poměrně mnoho otázek, tak bychom je rádi zodpověděli a věc uvedli na pravou míru. Pozemky, na kterých...
Listování přírodou Znojemska

Listování přírodou Znojemska

V současné době připravujeme projekt Listování přírodou Znojemska. Projekt by měl mít několik fází. První etapou je vybudování populárně naučné stezky Gránickým údolím. Vytvoření stezky bude mimo jiné spočívat i v osazení části Gránického údolí naučnými panely, novými...

Jarní návštěva lesa

Les se nám pomalu probouzí ze zimního spánku. Procházka rozkvétajícím lesem vám určitě pomůže doplnit energii. Takže neváhejte, obujte pohorky a hurá do lesa. Při plánování procházky myslete prosím na to, že aprílové počasí je velmi proměnlivé a často spojené se...