Výkon práva myslivosti

Myslivost chápeme jako soubor činností prováděných v přírodě v úzkém vztahu k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému. Je to ale také spolková činnost udržující a rozvíjející myslivecké tradice a zvyky, které jsou unikátní součástí našeho kulturního dědictví.

Na území Městských lesů Znojmo existují celkem tři honitby. Jedná se o honitbu Hostěrádky (1000 ha), honitbu Ctidružice (623 ha) a honitbu Zálesí (1319 ha).

Zájemcům nabízíme možnost zažít unikátní zážitek a pocit z lovu zvěře v nádherném prostředí naší honitby. Odstřel se provádí formou naháněk a formou individuálního poplatkového lovu. V případě zájmu o poplatkový lov se prosím obraťte na Ing. Zdeňka Trojana 775 638 701.

V honitbě lovíme tuto zvěř:

  • jelen evropský
  • srnec obecný
  • prase divoké
  • zajíc polní
  • kachna divoká
  • liška obecná
  • jezevec lesní atd.

Pro stálé zákazníky máme k dipozici dlouhodobé povolenky k lovu.

Samozřejmostí je i odprodej zvěřiny. Zvěřina se prodává po veterinárním vyšetření. Ceník k nahlédnutí zde. V případě zájmu o nákup zvěřiny kontaktujte Dominika Lišku +420 608 638 635.