Těžební a pěstební činnost

Těžební činnost

Městské lesy Znojmo zajišťují těžební činnost na svěřeném majetku jak vlastními zaměstnanci, tak i dodavatelsky. Vše probíhá v souladu s platnou legislativou a se strategií trvale udržitelného hospodaření. Průměrně se ročně vytěží 18 000 m3. Z celkového objemu těžeb tvoří smrk a borovice více než 60%, 20% tvoří dub a zbytek ostatní dřeviny (modřín, habr, lípa aj.)

U porostů do 80 let věku se provádí výchovné zásahy, jejichž cílem je zvyšování stability, odolnosti, kvality a druhové rozmanitosti lesních porostů. U starších porostů dochází k tzv. těžbě obnovní, jejímž cílem je získání dřevní hmoty.

Dále v lesních porostech probíhá tzv. těžba nahodilá, která eliminuje šíření škůdců a chorob, protože se při ní odstraňují stromy nemocné a poškozené.

Pěstební činnost
Pěstební činnost si Městské lesy Znojmo zajišťují vlastními zaměstnanci. Jedná se o zalesňování holin po obnovní těžbě. Plochy jsou nejdříve před zalesňováním připravovány pomocí lesní frézy Seppi, která se používá k drcení klestu. Následuje pruhová příprava půdy pomocí půdní talířové frézy. Dochází při ní k odhrnutí lesní hrabanky, což usnadňuje následné zalesňování.

Pří volbě dřevin se vychází ze stanovištních podmínek a pečlivě se dbá na původ sadebního materiálu. Veškerý sadební materiál provází list původu.

Ochrana lesa proti buřeni se provádí chemicky pomocí herbicidů a mechanizovaně pomocí křovinořezů. K ochraně lesa proti zvěři se používají repelentní přípravky a zřizují se oplocenky.