Zásahy v Gránickém údolí

Milí návštěvníci Gránického údolí, jak jste si jistě všimli, na počátku měsíce března tohoto roku započaly v lesoparku těžební práce. Dělníci s pilami, vyvolávají poměrně mnoho otázek, tak bychom je rádi zodpověděli a věc uvedli na pravou míru.

Pozemky, na kterých těžba probíhá, jsou lesními pozemky ve smyslu lesního zákona, tudíž hospodaření na nich se řídí zpracovaným lesním hospodářským plánem. Tento plán vytváří jednou za 10 let firmy s licencí udělovanou Ministerstvem zemědělství prostřednictvím krajských úřadů. Podle těchto plánů spadají porosty Gránického údolí do ochranných lesů se zesílenou rekreační funkcí.

Z tohoto důvodu se přistoupilo pouze k nahodilé těžbě, nikoliv k těžbě obnovní, která by v hospodářském lese proběhla daleko razantněji. Odstranily se stromy zdravotně poškozené a stromy ohrožující bezpečnost návštěvníků. Při stanovování intenzity zásahu, byl brán v potaz i těžce přístupný terén a přirozená obnova daného stanoviště.

Díky těžbě došlo k prosvětlení porostů. Tím bude zajištěna přirozená obnova porostu, což je nejvhodnější způsob zajištění obnovy lesa, vede ke zlepšování stavu lesa a je plně v souladu s trvale udržitelným hospodařením. Znamená to, že bude využito přirozeného zmlazení a pouze mezery s nedostatečným počtem jedinců budou vyplněny umělou sadbou.

Odklizení těžebních zbytků započalo již bezprostředně po provedené těžbě. Dále bude následovat rekonstrukce zábradlí a drobné úpravy cestní sítě.

V současné době naši zaměstnanci odstraňují v Gránicích i škody napáchané větrem.

Kácení:

02

Vývrat: