Správa a provoz rybníkářství na rybnících města Znojma

Na majetku spravovaném Městskými lesy Znojmo se nachází několik rybníků. Jedná se o rybník U Hrušky, rybník Vlkov tzv. Šimperák, Čekal a Vyrazil. Všechny jsou ve správě Rybníkářství Pohořelice. V roce 2019 (kolaudační souhlas duben 2019) byla obnovena nádrž Bojiště v k.ú. Ctidružice, jejímž hlavním účelem je vzdouvání a akumulace povrchových vod.

fotografie nádrže Bojiště

Fotografie rybníku Vyrazil

Fotografie rybníku Šimperák

Fotografie rybníku Hruška