Naše činnost

Hlavní činností Městských lesů Znojmo jako příspěvkové organizace města Znojma je správa lesního majetku zřizovatele, obhospodařování lesů podle lesního zákona a navazujících předpisů a lesní pedagogika a práce s veřejností.

Lesní pozemky jsou zařazeny do lesního hospodářského celku Lesy města Znojma s LHP zpracovaným na léta 2016 – 2025…

Aktuality

Zdravé, pestré… třeba i za sto les

Zdravé, pestré… třeba i za sto les

Městské lesy Znojmo - kdo to je? Kam dáváme peníze ze dřeva?  Co ten kůrovec? Proč lovíme zvěř? Odpovědi na tyto a další otázky najdete ve videu. Tak pojďte nahlédnout pod pokličku našeho lesního hospodaření!...

Výtvarná SOUTĚŽ „Les nás baví“

Výtvarná SOUTĚŽ „Les nás baví“

Společně s Městskou knihovnou ve Znojmě a partnery vyhlašujeme 4. ročník výtvarné soutěže "Les nás baví". Vše bude probíhat obdobně jako v minulých letech. Podrobnosti na plakátku níže. Uzávěrka je 29.3.2024. Slavnostní vyhlašování výsledku proběhne na akci Den Země v...

Štípané palivové dříví

Štípané palivové dříví

Využijte šanci a zásobte se v dostatečném množství na letošní zimu. Nabízíme štípané palivové dříví sypané v délkám 33 a 25 cm.

Hmyz kolem nás POZVÁNKA

Hmyz kolem nás POZVÁNKA

Srdečně vás zveme na další z procházek s Městskými lesy Znojmo. Po "stopařské", ornitologické a hydrobiologické procházce se 7. 9. 2023 zaměříme na hmyz v Gránickém potoce. Průvodcem nám bude zkušený entomolog a pedagog z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity pan...

certifikace PEFC

Městské lesy Znojmo vstoupily do systému certifikace PEFC v roce 2002. Od té doby prochází organizace v intervalu pěti let (v současné době tří let) kontrolními audity. Kontrolní audit vždy potvrdil, že hospodaření v Městských lesích Znojmo skutečně splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Certifikát zaručuje odběratelům, že vlastník lesa prošel nezávislou kontrolou a je oprávněn používat …

Lesní pedagogika

Snahou některých jednotlivců, hnutí a sdružení je vzdálit člověka od přírody, oddělit přírodu od člověka. Člověk je v tomto okruhu lidí často považován za výhradního narušitele a škůdce. Tyto myšlenky vycházejí ze zkušeností s tím, jak moc člověk dokáže přírodu ničit a drancovat. Člověka však nelze v naší společnosti z přírody vyloučit, naopak. Měl by se stát harmonickou složkou přírody. Výchovou, a to v nejlepším případě již od raného věku se lidé musí naučit, jak s přírodou šetrně zacházet, žít s ní v souladu, využívat vše co nabízí a zároveň se o ni adekvátně starat a pečovat. Jedině to je zárukou naplnění myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta reprezentované lesní pedagogikou tento cíl zcela naplňuje, neboť osvěta je šířena jak na úrovni ochrany přírody, tak i na úrovni nezbytného uspokojování hospodářských potřeb každého znát.

Aktivity lesní pedagogiky jsou částečně podporovány i prostředky z Jihomoravského kraje.

Ochrana přírody

Na území Městských lesů Znojmo se v současné době nacházejí tři a do budoucna čtyři zvláště chráněná území.

Jedná se o přírodní památky Žleby, Cínová hora, Čekal a nyní schvalované Petrovy skály.

NAVŠTIVTE
GRÁNICKÉ ÚDOLÍ

Gránice jsou jedinečným klenotem města Znojma. Pár minut od historického centra se ocitnete uprostřed kouzelného kaňonu, kde na stres běžného dne okamžitě zapomenete. Tak vstupte bez klepání!