Naše činnost

Hlavní činností Městských lesů Znojmo jako příspěvkové organizace města Znojma je správa lesního majetku zřizovatele, obhospodařování lesů podle lesního zákona a navazujících předpisů a lesní pedagogika a práce s veřejností.

Lesní pozemky jsou zařazeny do lesního hospodářského celku Lesy města Znojma s LHP zpracovaným na léta 2016 – 2025…

Aktuality

SOUTĚŽ „Les nás baví“ 2. ročník

SOUTĚŽ „Les nás baví“ 2. ročník

Společně s Městskou knihovnou Znojmo, p.o. a partnery - Lesní Svět a Ahoj divočino jsme si pro vás připravili druhý ročník výtvarné soutěže "Les nás baví". Letos jsme vybrali téma Příběhy psané lesem. Nezapomeňte svá dílka řádně označit. Do soutěže není možné posílat...

Štípané palivové dříví

Štípané palivové dříví

Máte krb? Topíte dřevem? Nemáte času nazbyt? Nově nabízíme i prodej štípaného palivového dříví. Lesní porosty se musejí vychovávat a bez pily to bohužel není možné. Odběr možný i v přepravním konejneru o maximálním objemu 10 prms (prostorový metr sypaný). Jsme schopni...

Losování

Losování

Prázdniny jsou za námi, takže proběhlo slíbené losování vyplněného kvízu ze stezky S mlokem Gránickým údolím. Všem, kteří vyplněný kvíz odevzdali, moc děkujeme a výherci patří obrovská gratulace! Video s losováním uvidíte na našem...

certifikace PEFC

Městské lesy Znojmo vstoupily do systému certifikace PEFC v roce 2002. Od té doby prochází organizace v intervalu pěti let (v současné době tří let) kontrolními audity. Kontrolní audit vždy potvrdil, že hospodaření v Městských lesích Znojmo skutečně splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Certifikát zaručuje odběratelům, že vlastník lesa prošel nezávislou kontrolou a je oprávněn používat …

Lesní pedagogika

Snahou některých jednotlivců, hnutí a sdružení je vzdálit člověka od přírody, oddělit přírodu od člověka. Člověk je v tomto okruhu lidí často považován za výhradního narušitele a škůdce. Tyto myšlenky vycházejí ze zkušeností s tím, jak moc člověk dokáže přírodu ničit a drancovat. Člověka však nelze v naší společnosti z přírody vyloučit, naopak. Měl by se stát harmonickou složkou přírody. Výchovou, a to v nejlepším případě již od raného věku se lidé musí naučit, jak s přírodou šetrně zacházet, žít s ní v souladu, využívat vše co nabízí a zároveň se o ni adekvátně starat a pečovat. Jedině to je zárukou naplnění myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta reprezentované lesní pedagogikou tento cíl zcela naplňuje, neboť osvěta je šířena jak na úrovni ochrany přírody, tak i na úrovni nezbytného uspokojování hospodářských potřeb každého znát.

Aktivity lesní pedagogiky jsou částečně podporovány i prostředky z Jihomoravského kraje.

Ochrana přírody

Na území Městských lesů Znojmo se v současné době nacházejí tři a do budoucna čtyři zvláště chráněná území.

Jedná se o přírodní památky Žleby, Cínová hora, Čekal a nyní schvalované Petrovy skály.

NAVŠTIVTE
GRÁNICKÉ ÚDOLÍ

Gránice jsou jedinečným klenotem města Znojma. Pár minut od historického centra se ocitnete uprostřed kouzelného kaňonu, kde na stres běžného dne okamžitě zapomenete. Tak vstupte bez klepání!