Naše činnost

Hlavní činností Městských lesů Znojmo jako příspěvkové organizace města Znojma je správa lesního majetku zřizovatele, obhospodařování lesů podle lesního zákona a navazujících předpisů a lesní pedagogika a práce s veřejností.

Lesní pozemky jsou zařazeny do lesního hospodářského celku Lesy města Znojma s LHP zpracovaným na léta 2016 – 2025…

Aktuality

Výtvarná soutěž „Les nás baví“

Výtvarná soutěž „Les nás baví“

Moc děkujeme dětem, učitelkám, rodičům a vůbec všem, kteří se zapojili do naší výtvarné soutěže „Les nás baví“. I navzdory neobvyklé situaci nám obrázků přišlo několik set a rozhodování nebylo vůbec jednoduché. V první kategorii vyhrál obrázek „Dubánek“ od Davida...

Rok 2020 byl jednoduše pozitivní

Rok 2020 byl jednoduše pozitivní

Jaro roku 2020 symbolizuje pro mnohé z nás začátek „doby Covidové“. Pro Městské lesy Znojmo, však toto období bylo jako každý rok spojené s výsadbou stromů, zalesňováním holin. V Městských lesích Znojmo vznikly během kůrovcové kalamity rozsáhlé holiny. Tyto se...

Adoptuj si budku

Adoptuj si budku

Titulní foto: Petr Bartes, foto níže: Jiří Horák, www.hirundo.cz Všude kolem sebe vidíme, jaké škody za sebou zanechal kůrovec. Zároveň se stromy mizí mnoha ptačím druhům přirozené hnízdní možnosti. Proto bychom tímto rádi oslovili veřejnost. Opeřencům bychom...

certifikace PEFC

Městské lesy Znojmo vstoupily do systému certifikace PEFC v roce 2002. Od té doby prochází organizace v intervalu pěti let (v současné době tří let) kontrolními audity. Kontrolní audit vždy potvrdil, že hospodaření v Městských lesích Znojmo skutečně splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Certifikát zaručuje odběratelům, že vlastník lesa prošel nezávislou kontrolou a je oprávněn používat …

Lesní pedagogika

Snahou některých jednotlivců, hnutí a sdružení je vzdálit člověka od přírody, oddělit přírodu od člověka. Člověk je v tomto okruhu lidí často považován za výhradního narušitele a škůdce. Tyto myšlenky vycházejí ze zkušeností s tím, jak moc člověk dokáže přírodu ničit a drancovat. Člověka však nelze v naší společnosti z přírody vyloučit, naopak. Měl by se stát harmonickou složkou přírody. Výchovou, a to v nejlepším případě již od raného věku se lidé musí naučit, jak s přírodou šetrně zacházet, žít s ní v souladu, využívat vše co nabízí a zároveň se o ni adekvátně starat a pečovat. Jedině to je zárukou naplnění myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta reprezentované lesní pedagogikou tento cíl zcela naplňuje, neboť osvěta je šířena jak na úrovni ochrany přírody, tak i na úrovni nezbytného uspokojování hospodářských potřeb každého znát.

Aktivity lesní pedagogiky jsou částečně podporovány i prostředky z Jihomoravského kraje.

Ochrana přírody

Na území Městských lesů Znojmo se v současné době nacházejí tři a do budoucna čtyři zvláště chráněná území.

Jedná se o přírodní památky Žleby, Cínová hora, Čekal a nyní schvalované Petrovy skály.

NAVŠTIVTE
GRÁNICKÉ ÚDOLÍ

Gránice jsou jedinečným klenotem města Znojma. Pár minut od historického centra se ocitnete uprostřed kouzelného kaňonu, kde na stres běžného dne okamžitě zapomenete. Tak vstupte bez klepání!