Naše činnost

Hlavní činností Městských lesů Znojmo jako příspěvkové organizace města Znojma je správa lesního majetku zřizovatele, obhospodařování lesů podle lesního zákona a navazujících předpisů a lesní pedagogika a práce s veřejností.

Lesní pozemky jsou zařazeny do lesního hospodářského celku Lesy města Znojma s LHP zpracovaným na léta 2016 – 2025…

Aktuality

Zdravé, pestré… třeba i za sto les

Zdravé, pestré… třeba i za sto les

Městské lesy Znojmo - kdo to je? Kam dáváme peníze ze dřeva?  Co ten kůrovec? Proč lovíme zvěř? Odpovědi na tyto a další otázky najdete ve videu. Tak pojďte nahlédnout pod pokličku našeho lesního hospodaření!...

Den Země 19.4.2024 FOTOREPORT

Den Země 19.4.2024 FOTOREPORT

V kouzelném areálu plném zeleně v těsné blízkosti Louckého kláštera a řeky Dyje se konal Den Země. Tuto událost plnou zábavy, vzrušení a edukace pořádaly Městské lesy Znojmo pod záštitou města Znojma již podeváté. Hlavním cílem této akce bylo podpořit zájem o přírodu...

Výtvarná soutěž VÝSLEDKY

Výtvarná soutěž VÝSLEDKY

Čtvrtý ročník výtvarné soutěže "Les nás baví" s tématem "Les krásně hraje, i když je v něm ticho" již zná své vítěze. Slavnostní vyhlášení proběhlo u příležitosti oslav Dne Země 19. dubna 2024 v areálu Beach Clubu u Louckého kláštera. Za zvuku slavnostních fanfár...

Den Země 19.4.2024 POZVÁNKA

Den Země 19.4.2024 POZVÁNKA

Letošní již devátý ročník Dne Země se uskuteční tradičně v pátek 19.4.2022 v areálu Beach Clubu u Louckého kláštera (Loucká 32) ve Znojmě. Připravili jsme si pro vás společně s partnery opravdu bohatý program. Čeká vás mj. ukázka práce dravců, slavnostní vyhlášení...

certifikace PEFC

Městské lesy Znojmo vstoupily do systému certifikace PEFC v roce 2002. Od té doby prochází organizace v intervalu pěti let (v současné době tří let) kontrolními audity. Kontrolní audit vždy potvrdil, že hospodaření v Městských lesích Znojmo skutečně splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Certifikát zaručuje odběratelům, že vlastník lesa prošel nezávislou kontrolou a je oprávněn používat …

Lesní pedagogika

Snahou některých jednotlivců, hnutí a sdružení je vzdálit člověka od přírody, oddělit přírodu od člověka. Člověk je v tomto okruhu lidí často považován za výhradního narušitele a škůdce. Tyto myšlenky vycházejí ze zkušeností s tím, jak moc člověk dokáže přírodu ničit a drancovat. Člověka však nelze v naší společnosti z přírody vyloučit, naopak. Měl by se stát harmonickou složkou přírody. Výchovou, a to v nejlepším případě již od raného věku se lidé musí naučit, jak s přírodou šetrně zacházet, žít s ní v souladu, využívat vše co nabízí a zároveň se o ni adekvátně starat a pečovat. Jedině to je zárukou naplnění myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta reprezentované lesní pedagogikou tento cíl zcela naplňuje, neboť osvěta je šířena jak na úrovni ochrany přírody, tak i na úrovni nezbytného uspokojování hospodářských potřeb každého znát.

Aktivity lesní pedagogiky jsou částečně podporovány i prostředky z Jihomoravského kraje.

Ochrana přírody

Na území Městských lesů Znojmo se v současné době nacházejí tři a do budoucna čtyři zvláště chráněná území.

Jedná se o přírodní památky Žleby, Cínová hora, Čekal a nyní schvalované Petrovy skály.

NAVŠTIVTE
GRÁNICKÉ ÚDOLÍ

Gránice jsou jedinečným klenotem města Znojma. Pár minut od historického centra se ocitnete uprostřed kouzelného kaňonu, kde na stres běžného dne okamžitě zapomenete. Tak vstupte bez klepání!