Lesotechnické meliorace

Lesotechnické meliorace představují komplex vhodných biologických, technických a vodohospodářských opatření ve vzájemných kombinacích, prováděných za účelem zlepšení půdních, klimatických a vodohospodářských poměrů, zabránění erozi a zamokřování, zlepšení všech funkcí lesů a zabezpečení jejich ochrany. V rámci Městských lesů Znojmo se provadějí dodavatelsky.