Les nezná hranice

Dne 25.9.2015 se potkaly v rámci projektu Les nás spojuje/Wald verbindet uns české a rakouské děti s lesníky  Městských lesů Znojmo. Pod nohami nám v lese šustilo listí a děti, bez ohledu na svůj rodný jazyk, dohromady nadšeně plnily různé úkoly s lesní tematikou a...
Vězňové přikládají ruku k dílu

Vězňové přikládají ruku k dílu

Otevření naučné stezky S mlokem Gránickým údolím se blíží a přípravy jsou v plném proudu. Naučné panely jsou vytištěné, velká část dřevěných soch je již hotová a po celé délce stezky a v jejím okolí se intenzivně pracuje. Pracovníkům Městských lesů Znojmo pomáhají v...

Rozhovor s ředitelem Městských lesů Znojmo

Znojemské listy v záříjovém čísle přinesly rozhovor s ředitelem Městských lesů Znojmo – Ing. Zdeňkem Trojanem. Rozhovor naleznete na třetí straně Znojemské listy – září 2015 Zodpovídá: Ing. Jana Gabrhelová

Gránické údolí s TyfloCentrem

TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Ve Znojmě má své regionální středisko na Masarykově náměstí. Pro osoby s postižením...
Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Dne 6. 5. 2015 vyhlásily Městské lesy Znojmo soutěž pro znojemské mateřské školy „Les nás inspiruje“. Děti měly za úkol namalovat obrázky na téma – kdo v lese pracuje, co nám les dává, co lesu škodí a co se v lese nesmí dělat. Čtyřčlenná komise (Denisa Krátká – MěÚ...