Obnovu lesa nemůžeme nechat jen na přírodě

Jaro je v plném proudu a s ním i zalesňování v Městských lesích Znojmo. Letos na jaře vysázíme 200 tisíc stromků na ploše rovnající se přibližně 30 znojemským fotbalovým stadionům.  Sází se převážně dub letní a zimní (49%), borovice lesní (35%), smrk ztepilý (9%) a z ostatních dřevin jilm, javor, modřín, buk, lípa, olše. Takže vyhrňme si rukávy a jde se na to!