Listování přírodou Znojemska

V současné době připravujeme projekt Listování přírodou Znojemska. Projekt by měl mít několik fází. První etapou je vybudování populárně naučné stezky Gránickým údolím. Vytvoření stezky bude mimo jiné spočívat i v osazení části Gránického údolí naučnými panely, novými lavičkami, odpadkovými koši a pro malé návštěvníky bude připraveno i několik překvapení.

Možná se ptáte, co nás vedlo k této myšlence. My lesníci máme velmi úzký vztah nejenom k lesu, ale k přírodě vůbec. Vždyť práce lesníka spočívá v péči o les, a ta bez znalostí tohoto prostředí a lásky k němu není možná. Téměř pro každého lesníka je totiž jeho práce posláním a životním stylem. V současné době se pojem ekologie skloňuje ve všech pádech a přitom málokdo opravdu zná význam tohoto slova a širší souvislosti. Proto bychom rádi dětem, ale i dospělým chtěli tuto problematiku přiblížit. Bez poznání přírodních zákonitostí není totiž možné ochranu přírody pochopit, ztotožnit se s ní a uchovat naše největší bohatství i pro budoucí generace.

Snad se nám podaří společně zvednout hlavy od šustícího listí i do korun stromů a prolistovat knihu přírody do těch nejmenších detailů.

Pozn. ekologie je vědou, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí i vztahem organismů navzájem