Gránické údolí s TyfloCentrem

TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Ve Znojmě má své regionální středisko na Masarykově náměstí. Pro osoby s postižením zraku nabízí středisko sociální poradenství, asistenční služby nevidomým a sociálně aktivizační služby.

Právě v rámci sociálně aktivizačních služeb jsme se s klienty TyfloCentra setkali, a to přímo v Gránicích, kde nám stromy v úmorném srpnovém vedru poskytnuly stín a o trochu příznivější klima. Besedovali jsme o lese, lesnictví, zabrousili do historie Gránic a na vlastní uši okusili myslivecké signály. Společně jsme vyzkoušeli jaké je to obejmout stoletý nebo dvacetiletý strom, dotekem jsme zjišťovali, že listy a kůra jednotlivých dřevin nejsou stejné a že každé lesní zvíře má na dotek zcela jiný kožíšek.

Pokud chcete přispět na dobrou věc, můžete poslat či opakovaně zasílat TyfloCentru finanční dar, a to na účet 2025306339 / 0800.

Zodpovídá: Ing. Jana Gabrhelová