Rok 2020 byl jednoduše pozitivní

Jaro roku 2020 symbolizuje pro mnohé z nás začátek „doby Covidové“. Pro Městské lesy Znojmo, však toto období bylo jako každý rok spojené s výsadbou stromů, zalesňováním holin.

V Městských lesích Znojmo vznikly během kůrovcové kalamity rozsáhlé holiny. Tyto se snažíme co nejrychleji zalesnit a zároveň založit pestré a stabilní lesy. V loňském roce jsme vysázeli přes 170 tisíc stromků. Smrk tvořil 4,5% z celkového množství vysázených dřevin. Nejvíce se vysazoval dub letní, a to v počtu 43%. Dále to byl hlavně dub zimní, borovice lesní a lípa srdčitá.

 Jsou však místa, kde necháváme přírodu projevit, zda nám nepodá pomocnou ruku. V čem taková pomoc spočívá? Téměř pod každým mateřským porostem se ukrývá generace nového lesa, tzv. přirozené zmlazení. Za příznivých podmínek se ze semenáčků vyklubou nové stromky a není nutné vysazovat sazenice vypěstované v lesních školkách. Zde je potřeba pečlivý přístup našich lesníků, kteří musí jednotlivé plochy individuálně posuzovat. 

V případě využití přirozené obnovy je zcela klíčové, aby počty spárkaté zvěře byly v honitbě ve správném počtu. Přemnožená spárkatá zvěř dokáže odrůstání stromků velmi zpomalit a v některých případech dokonce zastavit. Trénované oko už při letmém pohledu zjistí, jak se to se zvěří v honitbě má. Spárkatou zvěří je myšlena zvěř srnčí, vysoká a černá. Především zvěř srnčí a vysoká dokáže napáchat velké škody na mladých kulturách.

Loňský vlhký rok našim lesům a jejich obnově velmi prospěl a v současné době už jsou další sazenice na cestě do našich lesů.