Adoptuj si budku

Titulní foto: Petr Bartes, foto níže: Jiří Horák, www.hirundo.cz

Všude kolem sebe vidíme, jaké škody za sebou zanechal kůrovec. Zároveň se stromy mizí mnoha ptačím druhům přirozené hnízdní možnosti. Proto bychom tímto rádi oslovili veřejnost. Opeřencům bychom s vaší pomocí chtěli nabídnout hnízdní budky, které budou umisťovány na vhodná stanoviště v Městských lesích Znojmo.

Bude se jednat o budky mj. pro sovy, které nám lesníkům možná pro někoho překvapivě pomáhají v ochraně lesa. Sovy totiž dokáží ulovit velké množství hlodavců, kteří páchají obrovské škody nejenom v zemědělství, ale i na nově vysázených stromcích na pasekách. Tyto dokáží hravě zničit. Trávení hlodavců se chceme rozhodně vyhnout. Stromy musí zpět do lesa, holiny se musí znovu rychle zazelenat.

Dřevo, ze kterého jsou budky vyrobeny pochází z našich lesů, kde se hospodaří trvale udržitelným způsobem. Garantem tohoto hospodaření je certifikace PEFC. Cílem certifikace je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

Chcete-li lesu pomoci formou adopce budky, kontaktujte Janu Trojanovou, gabrhelova@znojmolesy.cz. Zakoupená budka bude zaměstnanci Městských lesů instalována na místo v Městských lesích Znojmo a dárce obdrží GPS souřadnice a certifikát o adopci.

Akce bude probíhat do konce září 2021.

Nabízíme tyto budky:

Sýkorník, rehkovník (cena 300Kč včetně DPH)

Budka pro kalouse ušatého, puštíka, sýce (cena 600Kč včetně DPH)

Orientační rozměry budek (cm)výškašířkahloubka
Sýkorník401414
Rehkovník171414
Kalous ušatý522929
Puštík533529
Sýc553329