Obnova lesa 2023

OBNOVA LESA 🌲🌳

V roce 2023 jsme se intenzivně věnovali výsadbě nového lesa. Celkově jsme vysázeli téměř 330 tisíc stromků z lesních školek. Vysazovali jsme převážně listnáče. Jako vtroušené dřeviny nechyběly třešně, jedle nebo olše. Podrobnější druhové zastoupení vidíte v přiloženém grafu. Celková rozloha zalesněné plochy činila přibližně 75 ha.

Část obnovy jsme nechali i na přírodě. V místech, kde to bylo možné, jsme využili stávajících stromků vyrůstajících pod mateřským porostem. Tato plocha byla o výměře zhruba 38 ha.

Je úžasné, že nám lidem příroda tuto nepřekonatelnou obnovitelnou surovinu nabízí. Moc takých dalších k dispozici nemáme!

Věděli jste, že využíváním dřevěných výrobků vlastně bojujete proti klimatické změně? Stromy totiž využívají skleníkový plyn oxid uhličitý z ovzduší a zjednodušeně řečeno jej uzavřou do svého dřeva.

Momentálně také probíhá v našich lesích výzkum, jak naše lesy adaptovat na klimatickou změnu.

Zajímavé informace o dřevě a klimatické změně:

https://www.silvarium.cz/lesnictvi/mezinarodni-manifest-cas-pro-drevo-zduraznuje-ulohu-dreva-pri-reseni-zmeny-klimatu