Les ukrytý v knize

Les ukrytý v knize

Les ukrytý v knize je název společného projektu Městské knihovny Znojmo a Městských lesů Znojmo. Je ukázkou lesní pedagogiky realizované v knihovně. V listopadu 2023 jsme pořádali již druhý ročník. Kromě této akce spolupracujeme například na výtvarné soutěži, na akci Knihovna v parku, knihovnice se účastní naší akce Dne Země.

Inspirací besed vedených lesníky v knihovně byli slovenští kolegové. Na Slovensku projekt „Les ukrytý v knihe“ probíhá celorepublikově, a to již 13. rokem. Otcem myšlenky a pořadatelem je Národné lesnické centrum ve Zvolenu. Hlavní myšlenkou je propojení lesních pedagogů a knihoven s cílem zvýšení čtenářské a přírodovědné gramotnosti.

A jak projekt probíhal? V letošním roce se besed v knihovně účastnily děti druhých a třetích tříd, které se na program lesníků registrovaly. Program nesl název „Les krásně hraje, i když je v něm ticho“ vypůjčený ze stejnojmenné kniha Václava Ericha. Jak název napovídá hlavní roli hrál sluch a zvuky lesa. Děti se aktivně zapojovaly, hádaly, vytvářely myšlenkovou mapu, na řadu přišel i pracovní list a různé druhy vábniček a pestrá škála přírodnin. Nesmíme zapomenout ani na čtení příběhu, které je nedílnou součástí programu, a práci s tímto textem.

Aby téma nezůstalo jen v knihovně, projekt „Les ukrytý v knize“ byl propojen s výtvarnou soutěží „Les nás baví“.  Téma „Les krásně hraje, i když je v něm ticho“ je ve školním roce 2023/2024 tématem výtvarné soutěže.

Celkově se konalo 11 interaktivních besed, které navštívilo kolem 250 dětí.

Závěrem lze říci říci, že reakce dětí i pedagogů na projekt byly velmi pozitivní. Zájem dětí o les, pochopení lesnictví, podnícení environmentální senzitivity, zájmu o čtení… to vše bylo naším společným cílem. Podle chování dětí a reakcí pedagogů lze usuzovat, že děti les v knihovně upoutal a v mnohém překvapil. Náš cíl se tedy podařilo naplnit.

Na našem facebookovém nebo IG profilu můžete zhlédnout i video z celé akce.