Lesnická technika

Neustále se snažíme o co možná nejšetrnější obhospodařování lesů. I to je jeden z důvodů, proč je nutné pořídit moderní strojové vybavení. 🚜
*
Právě se snažíme využít dotace EU 💵 k pořízení traktoru pro práci v lese a cepového žacího stroje. Jeho pořízením zvýšíme efektivitu práce a budeme snadněji udržovat lesní cesty.x