Dětský den

Měli jsme to štěstí a mohli jsme se podílet na přípravě a realizaci Dětského dne ve Znojmě, který proběhl 30. 5. 2015. Byli jsme všichni z Městských lesů Znojmo potěšeni zájmem našich nejmladších spoluobyvatel o dění v lese a také zvídavostí a šikovností dětí, které zavítaly do našeho stanu. Bylo pro nás poučné sledovat, jakým způsobem mladí Znojmáčci uvažují o lese a přírodě kolem sebe a jak o těchto věcech komunikují se svými rodiči. Odměnou za naši práci na přípravě nám byly rozzářené oči a nadšené tváře.

Moc bychom chtěli poděkovat seniorům z Domova seniorů u Lesíka a Centru sociálních služeb vůbec za pomoc s přípravou pomůcek k různým aktivitám. Velký dík patří také trubačům a řezbáři, díky kterému bude zahrada Dětského rehabilitačního stacionáře Marákov obohacena o novou lavičku. Snad se dětem bude líbit, tak jako nám.

Těšíme se na další setkání s vámi se všemi!

Zodpovídá: Ing. Jana Gabrhelová

Fotky z našeho „foto koutku“ ke stažení zde.