Týden lesů – lesní pedagogika

Od 11. do 15. 5. 2015 probíhá v celé České republice Týden lesů, který má za cíl zvýšit zájem veřejnosti o les, jeho ekosystém a ochranu. Letošní motto – Ochrana lesa – les užitečný všem. Městské lesy Znojmo se s radostí do tohoto projektu zapojily.

14. 5. 2015 jsme v rámci Týdne lesů s dětmi z MŠ Holandská navštívili Gránické údolí. Povídali jsme si o lese, zahráli si několik her s lesní tematikou, pozorovali strakapoudy a nakonec proběhlo čtení z publikace „Dědeček lesník vypráví dětem“ autorů Ericha Václava a Jany Bezděkové, s ilustracemi Hany Hradilové. Knížka nabízí učitelům mateřských škol náměty k výchově pro udržitelný rozvoj. Tímto děkujeme lesníkovi – dědečkovi Františku Gabrhelovi, že si na nás udělal čas.

Cílem Týdne lesů je vzbudit zájem o lesy a uvědomit si, že lesy nelze chránit pouze omezením kácení stromů. Lesy je potřeba chránit a podporovat, aby mohly zajistit užitek i dalším generacím. Důležité je zejména zachování a zlepšení zdravotního stavu lesů.

Týdny lesů se v ČR pravidelně konají od roku 2008. Týden lesů je pořádán pod záštitou Forest Communicators Network, což je tým expertů pro komunikaci v lesnictví při UNECE/FAO.
Pokud máte zájem o návštěvu lesa s lesníky, kontaktujte nás na gabrhelova@znojmolesy.cz, už se těšíme!