Čerpání dotací ze SZIF

V letošním roce pořizujeme lesnickou techniku za přispění Evropské unie.