Pořízení oplocenek

Projekt Pořízení oplocenek je spolufinancován Evropskou unií. Jedná se o hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin, zajištění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitu porostů.