Obnova nádrže Bojiště

 

Městské lesy Znojmo se pustily do realizace projektu „Obnova nádrže Bojiště“, jež má za cíl vybudování malé vodní nádrže v k. ú. Ctidružice včetně tělesa hráze a výpustného objektu. Od projektu očekáváme lepší zadržování vody v krajině a zlepšení mikroklimatu v okolí nádrže a přilehlých lesních porostech, což je velmi důležité zvláště v suchých letech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.