Den Země oslavilo ve Znojmě na 1000 dětí

Za krásného jarního počasí oslavila v pátek 20. dubna téměř tisícovka dětí Den Země. Akce proběhla v prostorách Beach Clubu u Louckého kláštera a již potřetí si program pro školáky i širokou veřejnost připravily Městské lesy Znojmo společně s partnery a Zdravým městem Znojmem.

Dopolední program byl připraven pro děti z místních mateřských a základních škol, odpoledne se pak otevřel pro širokou veřejnost. Děti mohli navštívit hned několik stanovišť a dozvědět se zajímavé informace o lese, ochraně přírody, dravých ptácích, koních, včelách, vodním hospodaření a rybníkářství. Mohly se podívat na práci stromolezců, fyzikální pokusy či si pohladit nejrůznější zvířátka, jako například i hady.

V odpoledních hodinách přišly děti v doprovodu svých rodičů. Kromě připravených stanovišť si mohly si zasoutěžit o drobné dárky. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků.

Děkujeme organizátorům, všem partnerům a dětem, díky kterým jsme náležitě oslavili tento významný den a těšíme se na další ročník.