Den otevřených lesů

V sobotu 18. června se v Městských lesích Znojmo konal za přítomnosti zástupců vedení města Znojma a pana ministra zemědělství Zdeňka Nekuly Den otevřených lesů. Akce vypukla v 9,00 hod u hájenky na Zálesí. Malí i velcí návštěvníci (sešlo se jich přibližně sto) si prohlédli techniku, vnímali les všemi smysly, dozvěděli se mnoho informací o kůrovci a o fauně a flóře českých lesů vůbec. Při společné procházce s lesníky zjistili, jak vypadá péče o les, co se v něm provádí a proč. Tažný kůň a lovecký pes byli pro mnohé velkým zážitkem. Děti s velkou chutí zkoušeli stloukat oplocenky nebo vytvářet frotáže. Po procházce jsme si opekli špekáčky. Celá akce probíhala v uvolněné přátelské atmosféře a lidé odcházeli kolem 13,30 hod velmi spokojení a plní jedinečných zážitků. Těšíme se na další setkání s vámi!