Čtvrtý ročník Dne Země

Již čtvrtý ročník osvětové akce Den Země proběhl ve Znojmě v prostorech Beach Clubu u Louckého kláštera. Bohatý program si pro školáky i širokou veřejnost připravily Městské lesy Znojmo společně se Zdravým městem Znojmem a dalšími partnery. Tento den s námi oslovilo téměř 1000 dětí.

 

Dopolední program byl určen pro děti mateřských a základních škol, odpoledne se brány otevřely pro širokou veřejnost. Pro děti bylo připraveno hned několik stanovišť, na kterých se mohly dozvědět zajímavé informace o lese, ochraně přírody, třídění odpadů, dravých ptácích, koních, včelách, vodním hospodaření a rybníkářství. Mohly vidět práci stromolezců, fyzikální pokusy, pohladit si různá zvířátka a poslechnout si trubače.

 

V odpoledních hodinách si děti v doprovodu svých rodičů mohly zasoutěžit o drobné dárky. Nechybělo ani opékání špekáčků.

 

Děkujeme všem partnerům a dětem, díky kterým jsme náležitě oslavili tento významný den a těšíme se na další ročník.