Využíváme dotace z Programu rozvoje venkova

Díky dotačním titulům z Programu rozvoje venkova bylo možné v roce 2019 pořídit lesnickou techniku, která nám pomáhá při  těžké práci v lese.