Výtvarná soutěž

Téma: Lovecký pes – náš přítel a pomocník

 

Vzhledem k tomu, že myslivost byla zařazena na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky a je neodmyslitelnou součástí práce nás lesníků, rozhodli jsme se uspořádat pro děti výtvarnou soutěž na téma Lovecký pes – náš přítel a pomocník. Úkolem je ztvárnit jakékoliv plemeno loveckých psů. Seznam plemen lovecky upotřebitelných psů najdete např. ZDE.

 

Podmínky účasti:

Formát: A4, technika libovolná.

Označení všech zaslaných prací: název, jméno autora, věk, kategorie, adresa, email školy, školky.

  1. Kategorie 3-6 let
  2. Kategorie 7-8 let
  3. Kategorie 9-11 let
  4. Kategorie 12-15 let

Uzávěrka soutěže: 2.4.2020

Vybrané práce budou vystaveny na Dni Země 24.4.2020, uvedeny na našich webových stránkách a Facebooku. Zasláním práce souhlasíte s jejím možným užitím pro potřeby Městských lesů Znojmo. Soutěžní práce se nezasílají zpět.

 

Adresa zaslání – případně osobního předání: Vídeňská třída 707/25, 669 02 Znojmo.

 

Soutěží se o věcné ceny – hry, knihy atd. Absolutní vítěz (jeden za všechny kategorie) vyhrává pro svou třídu besedu s lesníky na téma myslivost a myslivecká kynologie.

 

Kontakt: Ing. Jana Gabrhelová, e-mail: gabrhelova@znojmolesy.cz, tel. 730 550 971.