Sluníčka zachraňovala před požárem zvířátka v lese

V půlce listopadu jsme vyrazili s dětmi (třída sluníček) z MŠ Jánského mezi stromy. Děti poznaly, kdo všechno v lese bydlí, jak se tady máme chovat, co lesu škodí, kolik barev, vůní, chutí se v lese skrývá a co všechno se tu dá objevit. Zjistily, k čemu slouží třeba lesnické mapy nebo dalekohled. Dopoledne velmi rychle uteklo, děti se vyřádily a určitě se budou do lesa rády vracet.

Zodpovídá: Ing. Jana Gabrhelová