Příměstský tábor

Účastníci příměstského tábora pořádaného Cykloklubem Kučera za námi přijeli na lesní úsek Zálesí ve středu 24. 8. 2016. Dopoledne na děti a jejich doprovod čekala procházka s lesníkem, v průběhu níž jsme mimo jiné zkoumali, jak roste les od malinkatého semínka až po velký strom. Děti se také dozvěděly, jaké nebezpečí v současné době číhá na les.

   Po vydatném obědě na hájence, byla pro malé táborníky připravena ukázka kácení stromů, které předtím pod dohledem lesníka označili k vytěžení. Velký úspěch sklidil traktor s lesní nástavbou, do kterého se mohly děti posadit.

   Doufáme, že se program líbil a příští rok se v lese potkáme znovu.