Nahodilá těžba

Na začátku měsíce února budou Městské lesy Znojmo provádět nahodilou těžbu v Městském lesíku a Gránickém údolí. Nahodilá těžba se bude týkat poškozených, odumřelých a nebezpečných stromů. Také se zaměříme na těžbu stromů napadených kůrovcem. Na tyto práce bude následně navazovat revitalizace Městského lesíka.

Z výše zmíněných důvodů prosíme návštěvníky Městského lesíka a Gránického údolí, aby dbali při svých procházkách těmito lokalitami zvýšené opatrnosti a řídili se pokyny pracovníků provádějících těžbu!!!

Děkujeme za pochopení.

Městské lesy Znojmo