Lesní pedagogika nezahálí

S dětmi do lesa chodíme čím dál častěji. K tomuto dni se našich vycházek zúčastnilo přes sedm set dětí a na velkých akcích jako byl například Den Země, nás navštívilo přes dva a půl tisíce dětí!

V průběhu prázdnin jsme se účastnili několika táboru, největší z nich byl Příměstský tábor Cykloklubu Kučera. Po prázdninách jsme začali zase chodit do lesa s dětmi v rámci jejich výuky. Jedni z prvních byli žáci druhé třídy ze Základní školy Suchohrdly, naše procházka byla zaměřena na stromy a jejich rozpoznávání. Na konci vycházky si děti z přírodnin samy vytvořily svoje vlastní stromy. Od tohoto dne se příroda v Gránickém údolí „rozrostla“ o Irmu Velkou a Miu Krásnou.

Dále jsme se nejvíce setkávali s dětmi z mateřské školy Dělnická, se kterými jsme zkoumali krásy podzimního lesa v Gránickém údolí a jeho okolí.

Máme radost, že děti stále více navštěvují les a přírodu kolem nás!