Lesní pedagogika

Všichni víme, jak je důležitá ochrana životního prostředí, jehož součástí člověk bezesporu je. My lesníci máme k lesu a přírodě vůbec velmi blízko, protože je to prostředí, ve kterém se denně pohybujeme, a proto bychom rádi lidem přírodu, les a práci v lese přiblížili. Přáli bychom si, aby lidé věděli, proč je vlastně důležité přírodu a všechny její složky chránit a zachovat i pro budoucí generace. A kde je nejlepší začít? Přeci u těch nejmenších… a proto na Střední lesnické škole Hranice na Moravě byli jako lesní pedagogové proškoleni dva pracovníci Městských lesů Znojmo.

Pokud byste měli zájem o návštěvu lesa s lesníkem, kontaktujte prosím Ing. Janu Gabrhelovou (gabrhelova@znojmolesy.cz, 730 550 971).