Gránický lesopark

Lesopark v Gránickém údolí je často nazýván znojemský malý Grand Canyon. Protéká jím Gránický potok, který od sebe odděluje město Znojmo a Hradiště sv. Hippolyta. Jen málokdo by věřil, že ve středověku bylo toto místo kvůli odstřelování z městských hradeb a hradní pevnosti udržováno odlesněné. Pokud dnes do Gránic zavítáte, ocitnete se v příjemném lesním prostředí. Lesopark je protkán mnoha pěšinami, které lemují lavičky a velké datační kameny s vytesanými názvy historických cest.

O zalesnění holých skal Gránic se zasloužil už v 19. století Okrašlovací spolek ve Znojmě. Postupně byly vybudovány cesty, odpočinková a vyhlídková místa. Spolek obnovoval drobné památky a objekty, například pamětní desky nebo kaskády na Gránickém potoce. Brzy vznikla síť serpentinových stezek a vrstevnicových pěšin s kamennými výklenky pro lavičky. V první polovině 20. století byla síť stezek v Gránickém lesoparku i přičiněním vojáků zdejšího 24. Pěšího pluku zahušťována a protahována dále proti proudu potoka. Mimo jiné došlo k přímému propojení Gránic s Karolininými sady takzvanou Muckovou stezkou, která vede po skalním srázu kolem znojemského hradu.

V roce 2014 byla opravena historická cesta – dnešní cesta Jakuba Jírala. Slavnostní otevření proběhlo za účasti Městských lesů Znojmo, města Znojma, Okrašlovacího spolku ve Znojmě a Klubu českých turistů 10.10.2015.

Jakub Jíral přišel do Znojma po roce 1919 ve věku 35 let a byl ředitelem Městských lesů Znojmo a zároveň členem Okrašlovacího spolku. Díky jeho diplomacii, výborné znalosti němčiny, zápalu pro znojemské parky, lesoparky a krajinu vůbec dokázal to, o čem se mnohým ani nesnilo. Spolek přestal být nacionálně vyhraněn a stal se česko-německým. Vzdělanost a kultivovanost tehdy zvítězila na plné čáře.

V Gránickém údolí byla vybudována Městskými lesy Znojmo naučná stezka S mlokem Gránickým údolím. Tato byla slavnostně otevřena 20.10.2015. Více na www.granice.cz.

Stezka byla na jaře 2016 doplněna domečkem s Červenou karkulkou a vlkem. Později i dřevěnou sochou myslivce a vodníka z roku 2020.

Jednou z největších sportovních akcí, která se zde konala, je Mistrovství České republiky v Biketrialu v roce 2014.