Gránický lesopark

Lesopark v Gránickém údolí je často nazýván znojemský malý Grand Canyon. Protéká jím Gránický potok, který od sebe odděluje město Znojmo a Hradiště sv. Hippolyta. Jen málokdo by věřil, že ve středověku bylo toto místo kvůli ostřelování z městských hradeb a hradní pevnosti udržováno odlesněné. Pokud dnes do Gránic zavítáte, ocitnete se v příjemném lesním prostředí. Lesopark je protkán mnoha pěšinami, které lemují lavičky a velké neopracované kameny ukrývající pod vrstvou lišejníků jména pěšin.

O zalesnění holých skal Gránic se zasloužil už v 19. století Okrašlovací spolek ve Znojmě. Postupně byly vybudovány cesty, odpočinková a vyhlídková místa. Spolek také obnovoval drobné památky a objekty, například pamětní desky nebo kaskády na Gránickém potoce. Brzy vznikla síť serpentinových stezek a vrstevnicových pěšin s kamennými výklenky pro lavičky. V první polovině 20. století byla síť stezek v Gránickém lesoparku i přičiněním vojáků zdejšího 24. Pěšího pluku zahušťována a protahována dále proti proudu potoka. Mimo jiné došlo k přímému propojení Gránic s Karolininými sady takzvanou Muckovou stezkou, která vede po skalním srázu kolem znojemského hradu.

Gránický lesopark prochází průběžnou rekonstrukcí a je čím dál častěji dějištěm sportovních akcí. Jednou z nich je i letošní Mistrovství České republiky v Biketrialu. Na září 2014 je plánováno otevření další z pěšin. Jedná se o cestu Jakuba Jírala. Jakub Jíral přišel do Znojma po roce 1919 ve věku 35 let a byl významnou osobností Okrašlovacího spolku. Díky jeho diplomacii, výborné znalosti němčiny, zápalu pro znojemské parky, lesoparky a krajinu vůbec dokázal to, o čem se mnohým ani nesnilo. Spolek přestal být nacionálně vyhraněn a stal se česko-německým. Vzdělanost a kultivovanost tehdy zvítězila na plné čáře.