Gránice čeká nahodilá těžba

Na začátku měsíce února budou Městské lesy Znojmo, provádět nahodilou těžbu v Gránickém údolí. Kácení čeká převážně smrky napadené kůrovcem a staré nebezpečné stromy.

Od 4. února, kdy bude kácení zahájeno, mohou návštěvníci údolí narazit na těžkou techniku a při svých procházkách by proto měli dbát větší opatrnosti a řídit se pokyny na informačních cedulích a pracovníků provádějících těžbu.

V souvislosti s pracemi prováděnými těžkou technikou může dojít k poškození cest. V případě potřeby budou opravy způsobené touto činností realizovány v následujících jarních měsících.